Bishop Rey, dumalaw sa Santo Papa

Ika- 19 ng Pebrero 2011, isinagawa ng Obispo Reynaldo Evangelista ang Ad Limina Visit sa Santo Papa Benedicto XVI sa Vatican City upang iulat ang situwasyon ng Diyosesis ng Boac. Kasama niya ang 27 pang mga Obispo ng Probinsya Eklesiastika ng Lipa at Mindanao. Binigyan dim ng Santo Papa sa kanyang mensahe sa mga obispo ang kahalagahan ng kanilang tungkulin gayundin ang mga pang angailangan ng Diyosesis at pangangalaga sa Simbahang Lokal na ipinagkatiwala sa kanila.

Sa kanyang paguulat, nakita at naramdaman ni Obispo Evangelista kung gaano kalaki ang malasakit at pagpapahalaga ng Sto. Papa sa mga obispo at sa buong Simbahan. Sa bob ng 10 araw na pamamalagi sa Roma simula ika- 19 hanggang ika28 ng Pebrero, nagkaroon sila ng pagkakataong magmisa sa apat na Basilika Mayor (Basilicas of St. Peter, St. John Lateran, St. Paul Outside the Wall and St. Mary Major) gayundin ang pagbisita sa iba’t ibang opisina ng mga kongregasyon sa bob ng Vatican City.