Paghahanda sa panahon ng Kuwaresma, isinagawa ng Komisyon ng Liturhiya

Parokya ng Banal na Kruz – Pebrero 12, 2011 nagtipon ang Lupon ng  Pagsamba   mula sa iba’t ibang parokya ng diyosesis para sa maagang paghahanda sa pagdating ng Panahon ng Kuwaresma.

Isinagawa ang pagpupulong sa Parokya ng Banal na Krus, Sta. Cruz na pinangunahan ng direktor na si Reb. P. Milliemar Perin at ang katuwang na pari na si Reb. P. Ian Retardo. Ipinaliwanag ng huli ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Kuwaresma, mga Mahal na Araw at Linggo ng Pagkabuhay.

Nagkaroon din ng pagsasanay sa pag-awit ng mga awiting naaangkop sa panahon ng Kuwaresma sa pamumuno ni Pdre. Perin.