Magtitinda

Minsa’y tumigil ako sa isang tindahan upang magpagasolina pagkagaling ko sa Misa sa isang barangay. Mag-isa lang akong lumakad sapagkat mahirap ang daan at motorsiklo lang ang aking sinakyan. Nasa likuran ko ang Mass kit o ang bag na lalagyan ng gamit sa misa.

Walang anu-ano’y may lumapit na tao at nagtanong “Ano ang produkto mo?” Napangiti ako at nagulat sapagkat napagkamalan niya akong mangangalakal o magtitinda ng isang produkto. Ang sabi ko na lang, wala po, galing lang po ako sa pagmisa at pagpaFirst Communion sa school dyan sa kabilang baranggay. “Ay pari pala!” ang sabi ng mga naroon sa tindahan. Akala nila, paninda ang laman ng bag na nasa likod ng motorsiklo.

Matapos ang pagpagasolina, baon ko ang isa na namang masayang karanasan sa pagmomotorsiklo sa pag-alis ko sa lugal na iyon. Kaya lang naghihinayang ako sa aking sagot sa taong nagtanong kung ano ang produkto at inilalako ko.

Sana pala ang sinabi ko, ang inilalako at produkto ko po ay si Kristo, ang Kanyang katawan at dugo sa Banal na Eukaristiya at ang Salita ng Diyos ang maaari kong i“sale’s talk” sa kanila.

Bilang isang simpleng kristiyano, pwede rin ba tayong magdala ng produkto ni Kristo? Samahan ninyo kami sa aming pagbebenta ng Mabuting Balita. Kahit na di tayo kilala, kaya rin nating magtinda nito sa ating simpleng pamamaraan sa pagsasabuhay ng aral ni Kristo.