Loved Flock, nagsagawa ng Life in the Spirit Seminar

Muling nagbigaysigla ang Loved Flock sa mga mananampalataya ng Parokya ng Banal na Krus at Sto. Rosario matapos ang pagbibigay ng dalawang araw na Retreat-seminar nongPebrero 12-13, 2011.

Nagsimula ang banal na pagtitipon sa ganap na ika9:00 ng umaga na isinagawa sa lumang kumbento at function hall ng parokya ng Banal na Krus. Naging tagapagsalita sina Bro. Raffy De Leon, Sis. Au Alcazar at Bro. Jing Mendoza na mula sa Catholic Charismatic Renewal Ministries, Lunsod ng Quezon.

Tampok sa mga panayam ang temang Pagpupuri, Pag-ibig ng Diyos at ang Kaligtasang dulot ni Kristo. Ang gawaing ito ay naglalayong palalimin pang halo ang personal na relasyon ng mananampalataya sa Diyos at maging mga buhay na saksi ng mga turo at aral ni Kristo at ng Simbahan.