Fr. Jovin at Fr. Christian, dumalo sa Film and Sacraments Seminar

Sta. Mesa, Manila – Naging mabunga ang pagdalo ng seminar ukol sa Film and Sacraments Seminar nina Reb. P. Jovin Grimaldo at Reb. P. Christian Francis Regencia noong Enero 13-15, 2011. Ginanap ito sa Communication Foundation for Asia.

Naging panauhing tagapagsalita si Reb. P Peter Malone, MSC, na mula pa sa Australia. Isa siyang kilalang film reviewer, lecturer at international film jury member. Naging presidente din siya ng International Catholic Organization for Cinema.

Ang Film and Sacraments ay isang malaking tulong sa lalo pang pagpapalalim ng pagkaunawa sa mga sakramento sa pamamagitan ng pagtingin sa larangan ng mga natatanging film na nagpapahayag ng iba’t ibang kultura, tradisyon o kaugalian na lapat sa natura at grasyang hatid ng sakramento.

Link: http://cfamedia.org/main/?p=6185/