Parokya ni San Jose ang Manggagawa, Napo, Sta. Cruz

Napo, Sta. Cruz – Sinimulan na nin ang patataas at pagpapalaki ng simbahan ng Parokya ni San Jose sa Brgy Napo, Sta. Cruz sa pamamahala ni Reb. P. Rhoteto Amodia. Nasa planong itaas ang bubong at kisame ng simbahan. Magkakaroon din ng karagdagang espasyo ang bahagi ng altar upang lalo pang mapaganda ang nasabing bahay-dalanginan. Bukod sa nalikom mula sa Souvenir Program noong nakalipas na taon, nakatanggap din ng suportang pinansyal ang parokya mula sa Propaganda Fidei upang mapasimulan ang nasabing proyekto.