IKA-8 TAON NG PONDO NG PINOY SA DIYOSESIS, IPINAGDIWANG

Upang lalo pang mapaigting ang programa ng Pondo ng Pinoy sa diyosesis, ipinagdiwang ang ika-8 Taong Anibersaryo nito sa Diyosesis. Ang pagdiriwang ay isinagawa nang sabay-sabay sa 14 na parokya ng diyosesis noong ika-13 ng Hulyo 2014. Tampok sa pagdiriwang ang iba’t-ibang aktibidad na ginawa sa bawat parokya. Ilan sa mga aktibidad ay sayaw sa […]

Ika 14 na Linggo sa Karaniwang Panahon Mt. 11: 25- 30 Hunyo 6, 2014

Inaanyayahan ng Panginoon ang mga nabibigatan sa pasanin dahil pagpapahingahin Niya. Madalas nating isaisip na lumapit sa Diyos kapag tayo ay dumaranas ng matinding bigat at hirap dahil sa mga pasanin. Madalas pang nagtatampo sa Diyos kapag hindi nawawala ang mga pasaning ito. Malinaw ang sinasabi ng Panginoon, hindi niya tatanggalin ang mga pamatok bagkus […]