KAYANG-KAYA, PAG SAMA-SAMA

Ito ang karaniwan nating nakikita sa mga billboards at campaign materials kapag election “Kayang-kaya, ‘pag sama-sama”. Ito rin ang nakikitang formula ng Inang Simbahan upang makamit ang kanyang mga mithiin. Ngayong panahon ng Bagong Ebanghelisasyon, ang sama-samang pagpapanibagong sigla ng mga pari at layko ang kinakailangan. Ang Bagong Ebanghelisasyon ay gawain ng buong Simbahan, alalaon […]

Gabay ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

Ang Paghahanda sa mga Tagapaglingkod ay isang kinakailangang proseso upang maging higit silang epektibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Banal na Pagdiriwang. Katulad ng mga pangkaraniwang lingkod sa bahay o opisina na tinuturuan muna ng mga gawain at ipinakikilala ang amo o boss, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya […]

Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo Mt. 16: 13 – 19 Hunyo 29, 2014

Tinanong ng Panginoon ang Kanyang mga alagad kung sino siya sabi ng mga tao. Madalas nating sabihin na kilala natin ang ating sarili ngunit may pagkakilala ang ibang tao tungkol sa atin batay sa kanilang pamantayan. At may natatangi ding pamantayan ang Diyos tungkol sa pagkakilala niya sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, kung […]

DALAWANG SELEBRASYON, IPINAGDIWANG NG PAROKYA NG MAHAL NA PUSO NI HESUS

Magkasabay na ipinagdiwang ng sambayanan ng Parokya ng Mahal na Puso ni Hesus ang ika-19 na Taong Kapistahan ng kanilang Parokya at ika-4 na Taong Anibersaryo ng Pagtatalaga ng Simbahan noong ika-23 ng Hunyo 2014. Pinasimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang Banal na Misa sa pangunguna ng Administrador ng Diyosesis ng Boac, Reb. Padre […]

Dakilang Kapistahan ng Kabanal banalanag Katawan at Dugo ni Kristo. Jn 6: 51 – 58 Hunyo 22, 2014

Sabi ng aming propesor sa seminaryo, “kung gusto mong kunin ang puso o simpatiya ng isang tao punan mo muna ang kanyang sikmura”. Maraming pagkakaibigan ang nagsimula sa simpleng panlilibre o pagbibigay ng mga kukutin. Gawain ng mga kalalakihan na i-date at kumain sa labas upang lubusang makuha ang loob ng nililigawan. Madalas tayong pinakakain […]