Archive for June, 2014

AANO MAMUMUHAY SA KABANALAN ANG MGA LAYKO?

By • Jun 30th, 2014 • Category: Uncategorized

Ipinagkakamali ng marami ang pagkaunawa sa kabanalan. Una, inaakala ng maraming tao na ang pamumuhay sa kabanalan ay para lamang sa mga pari at mga relihiyoso. Na dahil sila ay naglilingkod sa Diyos inaasahan sa kanila na sila ay namumuhay sa kabanalan. Tama naman ang bagay na ito ngunit maling isipin na sila lamang ang […]Tanglaw sa kawalan

By • Jun 30th, 2014 • Category: Tinig Layko

“Mahirap ang nasa gitna ng kadiliman, ang nasa gitna ng hindi mo maipaliwanag na tanawin sa ating buhay, sa gitna ng kawalan ng kaliwanagan tungo sa ating patutunguhan.” Naalala ko nang minsang sumama ako sa grupo ng Batayang Pamayanang Kristiyano o BPK ng aming parokya upang mag-explore sa isang sikat na kweba sa lugar namin. […]BAGONG OBISPO, PINANANABIKAN NG DIYOSESIS

By • Jun 30th, 2014 • Category: Tilamsik-Diwa

Sa pagkakatalaga sa ating dating Obispo Reynaldo G. Evangelista bilang Obispo ng Diyosesis ng Imus, Cavite noong Hunyo 5, 2013, naiwan ang ating Diyosesis ng Boac na Sede Vacante. Isang taon na ang nakalilipas ay wala pa ring isinusugo sa atin na bagong Obispo. Gayunman, sa biyaya ng Diyos Ama at pagpapala ng Diyos Anak […]ANG SIMBAHAN BILANG KOMUNIDAD NA NAGMIMISYON

By • Jun 30th, 2014 • Category: Editorial

Ang plano ng Diyos ay ang buong sangkatauhan ay maging iisang Bayan ng Diyos, maging iisang Katawan ni Kristo ang iisang templo ng Espiritu Santo. Magkakaroon ng katuparan ang planong ito ng Lumikha kung ang lahat ng tao matapos na isilang muli kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tumutunghay sa kadakilaan ng Diyos […]KAYANG-KAYA, PAG SAMA-SAMA

By • Jun 30th, 2014 • Category: Pulso ng Pastol

Ito ang karaniwan nating nakikita sa mga billboards at campaign materials kapag election “Kayang-kaya, ‘pag sama-sama”. Ito rin ang nakikitang formula ng Inang Simbahan upang makamit ang kanyang mga mithiin. Ngayong panahon ng Bagong Ebanghelisasyon, ang sama-samang pagpapanibagong sigla ng mga pari at layko ang kinakailangan. Ang Bagong Ebanghelisasyon ay gawain ng buong Simbahan, alalaon […]Gabay ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

By • Jun 30th, 2014 • Category: Liturhiya

Ang Paghahanda sa mga Tagapaglingkod ay isang kinakailangang proseso upang maging higit silang epektibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Banal na Pagdiriwang. Katulad ng mga pangkaraniwang lingkod sa bahay o opisina na tinuturuan muna ng mga gawain at ipinakikilala ang amo o boss, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya […]Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo Mt. 16: 13 – 19 Hunyo 29, 2014

By • Jun 29th, 2014 • Category: Ang Mabuting Balita

Tinanong ng Panginoon ang Kanyang mga alagad kung sino siya sabi ng mga tao. Madalas nating sabihin na kilala natin ang ating sarili ngunit may pagkakilala ang ibang tao tungkol sa atin batay sa kanilang pamantayan. At may natatangi ding pamantayan ang Diyos tungkol sa pagkakilala niya sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, kung […]Ang Maging Lingkod ng Diyos

By • Jun 29th, 2014 • Category: Tinig Layko

Sinabi ng ating Panginoong Hesus, “Hndi maaaring maging alagad Ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa Akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa Akin ay hindi maaaring maging alagad Ko.” (Lukas 14:26-27, Mateo 10:37-38) […]DALAWANG SELEBRASYON, IPINAGDIWANG NG PAROKYA NG MAHAL NA PUSO NI HESUS

By • Jun 23rd, 2014 • Category: Diocesan News

Magkasabay na ipinagdiwang ng sambayanan ng Parokya ng Mahal na Puso ni Hesus ang ika-19 na Taong Kapistahan ng kanilang Parokya at ika-4 na Taong Anibersaryo ng Pagtatalaga ng Simbahan noong ika-23 ng Hunyo 2014. Pinasimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang Banal na Misa sa pangunguna ng Administrador ng Diyosesis ng Boac, Reb. Padre […]Dakilang Kapistahan ng Kabanal banalanag Katawan at Dugo ni Kristo. Jn 6: 51 – 58 Hunyo 22, 2014

By • Jun 22nd, 2014 • Category: Ang Mabuting Balita

Sabi ng aming propesor sa seminaryo, “kung gusto mong kunin ang puso o simpatiya ng isang tao punan mo muna ang kanyang sikmura”. Maraming pagkakaibigan ang nagsimula sa simpleng panlilibre o pagbibigay ng mga kukutin. Gawain ng mga kalalakihan na i-date at kumain sa labas upang lubusang makuha ang loob ng nililigawan. Madalas tayong pinakakain […]