PPCRV CONFERENCE STATEMENT

The Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) convened a Pre-Election National Conference on March 6 to 8, 2013 at the Pius XII Catholic Center. We, the one hundred eighty-two (182) delegates who attended the Conference came from eighty-three (83) dioceses nationwide, including participants from seventeen (17) Bangsamoro Civil Society Organizations, our partners in the […]

Ika limang Linggo ng Kuwaresma Marso 17, 2013 Jn 8:1 – 11

Dinala sa Panginoon ang babaeng nahuli sa aktong nangangalunya upang tanungin siya kung anu ang gagawin sa kanya. Marami ang nawawalan ng mukhang maiharap dahil sa mga masasamang paratang at malisyosong usapin. Maraming mga kababaihan ang ating kinakaladkad at hinuhusgahan kahit hindi natin nahuhuli sa akto ng pangangalunya. Tanungin natin ang ating sarili, dapat ba […]

Ika apat na Linggo ng Kuwaresma Marso 10, 2013 Lk 15 1-3. 11- 32

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Hindi nalilimitahan ng anumang masamang pangyayari sa buhay ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Sa pagbabalik ng anak, ganun na lamang ang ipinamalas na pagpapatawad ng ama. Ang nakalulungkot, may mga anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili, Gaano […]

Yes or No

Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging relihiyoso at madasalin. Lahat ng ating gusto at kailangan ipinagdarasal nating maibigay ng Diyos, pero paano kung hindi niya kayang maibigay lahat? Sa isang tula na nabasa ko sa internet “When God say No” naisip ko tuloy sa dami nating hinihingi sa Diyos naiibigay kaya niya lahat? Napagbibigyan […]

TAGA LONDON AKO

I was ambitious. I never dream to become a teacher ……but ……..I became a teacher…. And I am very grateful, I became a teacher. Noong fourth year high school ako, whenever my classmates were talking of what course we would take up after graduation, their choices were to take up nursing, engineering, law, medicine, architecture […]

INSTRUMENTO SA MALALIM NA PAG-UNAWA NG NILALAMAN NG ATING PANANAMPALATAYA

“Ang muling pagtuklas ng nilalaman ng pananampalataya na ipinahahayag, ipinagdiriwang, at isinasabuhay, at ang pagnilayan ang mga gawain ng pananampalataya, ay gampanin ng bawat mananampalatayang kristiyano na dapat angkinin sa kanyang sarili, lalo na sa panahon ng Taon ng Pananampalataya” (PF#9). Hangad ng ating Banal na Ama Benedicto XVI na ibanghay sa atin ang tahakin […]