Ika 23 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7: 31 – 37 Setyembre 9, 2012

Nagpuri ang lahat ng tao sa mabubuting ginawa ng Panginoon, pinagaling niya ang lalaking bingi at pipi. Sa maraming pagkakataon gamit natin ang ating bibig para makipagtalastasan, sa maraming pagkakataon dapat nating banggitin ang mga salitang nakalaan para sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili; anung mga salita ang madalasa ibulalas ng ating labi, mga […]

Ika 22 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 Setyembre 2, 2012

Nilinaw ng Panginoon na ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanyang bibig bagkus ang mga lumalabas ditong mga salita at damdaming masasama. Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa mga kapatid nating dukha at naghihirap bilang mabababa at marurumi. Madalas nating suriin at sinuhin ang anumang pagkain na inihahain kung malinis o […]

Ika 21 Linggo sa Karaniwang Panahon Jn 6: 60 – 69 Agosto 26, 2012

Dahil na mga salita ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tunay na maraming aral sa ating pananampalataya ang hindi ganuon kadali unawain ng isipan ngunit ito ang katotohanan at dapat sampalatayanan. Maraming katotohanan tungkol sa Diyos ang dapat […]

Linggo ni San Juan Maria Vianney, Samahan ni San Juan Maria Vianney, Tilamsik Diwa ni San Juan Maria Vianney tungkol sa mga Pari

Sa natatanging pagdiriwang ng Linggo ni San Juan Maria Vianney tuwing Agosto ating inaalaala ang lahat ng Paring Katoliko sa buong daigdig, lalo na ang mga Paring naglilingkod sa mga parokya ng ating lokal na simbahan o diyosesis. Si San Juan Maria Vianney ay isang paring uliran sa kabanalang nasasalamin sa kanyang malalim na pananalangin, […]

PAGBABALIK-TANAW SA KASAYSAYAN NG MISYON AT MGA KARANASAN NG MGA UNANG MISYONERO SA MARINDUQUE: 1579-1800 A.D. (ikatlong bahagi)

Hindi nagtagal matapos maitatag ang ciudad ng Maynila bilang sentro ng gobyernong Kastila noong 1571, sinimulan agad ni Legazpi ang pasipikasyon ng mga malapit na isla kasama na dito ang Marinduque at Banton bilang iisang encomienda sa pangangalaga ni Pedro de Mena (BRPI 34, p. 10 as abstracted from a portion of the original document […]