Paghuhubog at Paghahanda sa Gawain ng Kantor (Choir)

Ang awit ay mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayag din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw ng Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakakatulong […]

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Marcos 5:21-43 Dalawang milagro ang masasaksihan natin sa Ebanghelyo. Ang binuhay na anak ng pinuno at ang babaeng labing-dalawang taon ng dinudugo. Masasaksihan din natin kung paano ito nangyari sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus ang pinakamagaling na doctor na hinahanap natin. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, pinapagaling niya ang iba’t-ibang uri […]

Baston

Maraming bagay, pangyayari, lugar at tao sa paligid, ang ginagamit ng Diyos upang malaman natin ang mga mahahalagang katotohanan na dapat nating malaman. Subalit madalas ang mga ito’y hindi napapansin. Kung minsa’y pinagwawalang bahala, at isinasantabi sa sulok ng ating pagiging walang pakialam. Often times we have all the opportunity to learn, but we seldom […]

Sa isang Paglalakbay

How fast time flies. As if only yesterday when I encountered an unsual experience. That peculiar incident lingers always in my memory. My eldest son called me up. “Mama mag –prepare na kayo . Nag-e-mail na ako ng ticket nyo. Tingnan nyo na sa computer at i-print nyo na.” I was surprised. I didn’t expect […]

Magkapuso

Dakila ang awa’t pagmamahal ng Diyos Na sinasagisag ng Puso ni Hesus Nag-aalab pa rin kahit binusabos Ng sala ng tao nitong sansinukob. Sadyang tayong lahat di mabuting anak Gayunman, ang Diyos laging may patawad Handa palagian tayo’y itataas Madapa man tayo’t, sa sala’y bumagsak. Bumukal na dugo at tubig na mahal Sa puso ni […]

Ang pagmimisyon sa panahon ng mga Kastila sa ilalim ng Sistemang Patronato Real

Noong mga unang taon ng pagmimisyon sa ibang bansa (mission ad gentes), limang pangunahing bagay ang dapat tandaan. Una, ang bawat nagnanais na magmisyon ay kinakailangang may pahintulot ng Simbahan o ng hari ng España (missio canonica). Ikalawa, kailangan din na ang kanyang desisyon para magmisyon ay kusang-loob at hindi napipilitan lamang (volutariness). Ikatlo, kailangan […]

Ang lahat ng nilikha ay para sa bawat isa

Nakakalungkot isipin na sa mundo nating ginagalawan, mayroong hindi pagkakapantay-pantay. Ito ang realidad sa kalakhan at mas nakakalungkot isipin na kahit sa munting lipunan, kitang-kita ang hindi pagkakapantay-pantay. May taong lamang na nga sa pinag-aralan, manlalamang pa sa kayamanan. May taong lamang na sa kabuhayan, manlalamang pa sa kapangyarihan. Lamang na nga, kukunin pa ang […]