Archive for December, 2011

Ang Pagsasaayos ng Arancel sa Diyosesis ng Boac Para Matugunan ang Pangangailangan ng Simbahang Lokal Lalo na ng Mga Laykong Manggagawa at ang Pagpapaunlad ng Mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK)

By • Dec 5th, 2011 • Category: Uncategorized

LIHAM SIRKULAR BLG. 7 Serye 2011 | Nobyembre 28, 2011 “Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay – higit pa sa inyong pangangailangan – upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa.” (2 Cor. 9:8) Minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, Napakabuti ng Diyos sa atin sapagkat patuloy Niya tayong pinapatnubayan at […]