Linggo ng Misyon

Misyon ng simbahan ay para sa lahat Sa mga binyagan ay atas sa lahat. Mabting balita’y ating ipahayag. Ng lahat ng tao sa Diyos mamulat. Di lahat tayo’y kailangang lumisan Mula sa ating bayan para magampan Maging misyonera nitong ating bayan At maging bahagi, pagligtas sa tanan. Buwan ng Oktubre ay paglalaan din Ng ating […]

Nobyembre 13, 2011

Ika tatlumpu’t tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 25: 14 – 30 Nobyembre 13, 2011 Bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit ang mga aliping pinagkatiwalaan niya ng kanyang ari-arian. Pinagkatiwaan tayong lahat ng sari-saring mga talento, mayroong nagbabahagi pero tila mayroon ding nagdadamot. Tanungin natin ang ating sarili; Paano mo ibinabahagi ang […]

Ang Rosario ni Maria

Buwan ng Oktubre sadyang itinalaga Pagdiriwang natin sa Mahal na Ina Sa Santo Rosaryo na kaloob niya Sa ating simbahan na tatag ng Anak N’ya. Sa paglakbay natin sa Kristyanong buhay Rosaryo ni Maria may kahalagahan Lalo na sa ating buhay kabanalan Sa’ti’y maglalapit kay Hesus na Mahal. Malinaw na ito’y patungkol kay Maria Ngunit […]

Can Priests sell their artistic and historical artifacts?

Samantalang naghihintay ako ng schedule ng barkong papunta dito sa Marinduque mula sa Lucena, naisipan kong pumasok sa National Bookstore upang tingnan kung mayroong bagong labas na aklat tungkol sa History. Matapos ang ilang sandali, nasulyapan ko sa History section ang isang kupas at tila pinag-iwanan na ng maraming kamay na aklat. Ang pamagat ng […]

GABAY ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

Tayong lahat ay mga Lingkod ng Panginoon. Ito ay isang pangunahing katotohanan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo na naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay naaayon sa buhay na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung lilimiin at pagninilayan ang bagay na ito, makikita […]