LIHAM PASTORAL BLG. 3 SERYE 2009

Marso 20,2009 Minamahal na mga Pari sa buong Diyosesis, Pamunuan ng mga Parish/ Barangay Pastoral Councils, mga Samahang Banal at Organisasyong Pangsimbahan, mga Batayang Pamayanang Kristiyano, at Banal na Bayan ng Diyos: MAHALAGANG PAGBABALlK TANAW Nais kong anyayahan kayong lahat na magbalik-tanaw sa malagim na sinapit ng lIog-Boac noong Marso 24, 1996 bunga ng kontaminadong […]

Gising na Marinduque

Buwan ng Mayo, buwan ng piestahan. Iba’t ibang pakulo ng bawat bayan at mga barangay kung papaano nila maidaraos ng masaya ang piesta. May nagpapasayaw, beauty contest, palaro, street dancing atbp. Sa taong ito, kapansin-pansin din sa halos lahat ng barangay na ang mga piestaha’y dinarayo ng mga bisita. Kahit na malayo ang baryo, sinasadya […]

Ikalabing dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. Mk 4, 35 – 41 Hunyo 21, 2009

Dinaluyong ng malalakas na alon ang bangkang sinaksakyan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Natakot sila kaya ginising nila ang Panginoon na noon ay nahihimbing. Kapag ramdam nating malayo tayo sa Diyos, nakakaramdam talaga tayo ng matinding takot sa buhay at sa maraming bagay. Tanungin natin ang ating sarili? Natatakot ka rin ba? Sa […]

Kapistahan ng Katawan at Dugo ng Panginoon Mk 14 : 12- 16, 22 – 26 Hunyo 12, 2009

Habang sila ay kumakain, dinampot ng Panginoon ang tinapay, matapos magpasalamat ay pinagpira-piraso at saka iniabot sa kanyang mga alagad. Ipinahahayag ng mga gawa ng Panginoon na tayo ay matutong magpasalamat sa mga pagpapala ng Diyos lalo na ang kanyang presensiyang sakramental sa anyo ng tinapay at alak. Siya mismo ang Panginoon. Tanungin natin ang […]

Acting out Sexually

Kapag may dinadala sa Provincial Jail na akusado, napupukaw ang aking interest na alamin ang sinasabi ng batas kaugnay ng bintang katulad ng ilang mga sumusunod na kaso: 1. R.A. No. 7877 – An act Declaring Sexual Harassment Unlawful in the Employment, Education or Training Environment, and for Other Purposes. 2. Art. 333 – Adultery […]