Ang Panahon ng Kuwaresma, Panahon ng Pananalangin, Pag-aayuno, at Pagkakawang gawa lalo pa sa Programang Alay Kapwa

Minamahal kong mga pari, mga madre, mga kasapi ng iba’t-ibang samahang banal at sa buong sambayanan ng Diyos dito sa Diyosesis ng Boac,   Tayo po ngayon ay nasa Panahon ng Kuwaresma. Ito ang apatnapung araw na paghahanda natin sa napakahalagang pagdiriwang natin ng Misteryo Paskuwal ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at […]

Mga Walang Hiyang Bilanggo

Walang hiyang criminal, mamatay ka na sana, mabulok ka na sa bilangguan! Ito ang ilang mga pagpapahayag ng himutok, galit, pait sa buhay ng ilang mga tao laban sa mga nakapatay, nanggahasa, nagdroga, nagtulak, nandaya, atbp…. Sa aking paglilingkod sa mga inmates ng ilang panahon, sila’y aking nakausap, nakahalubilo at nakita ang relasyon sa kapwa […]

ANG “HOUSE BILL 5043” o Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008

Pinakamalaking isyu sa ating bansa at sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas ngayong magtatapos ang 2008 ay ang House Bill 5043 o ang Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008. Isinusulong ito ng mga Kongresista para maisabatas at maipatupad sa buong bansa. Ano ba ang mga nakapaloob sa HOUSE BILL 5043 at bakit […]