Archive for February, 2009

Ang Panahon ng Kuwaresma, Panahon ng Pananalangin, Pag-aayuno, at Pagkakawang gawa lalo pa sa Programang Alay Kapwa

By • Feb 19th, 2009 • Category: Uncategorized

Minamahal kong mga pari, mga madre, mga kasapi ng iba’t-ibang samahang banal at sa buong sambayanan ng Diyos dito sa Diyosesis ng Boac,   Tayo po ngayon ay nasa Panahon ng Kuwaresma. Ito ang apatnapung araw na paghahanda natin sa napakahalagang pagdiriwang natin ng Misteryo Paskuwal ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at […]SINO ANG MANANAGOT? by: Letty J. Leal

By • Feb 12th, 2009 • Category: Tinig Layko

Ika- 85th birthday ng aunt ko. Sa BEZ, Mariveles, Bataan siya hahandaan ng mga anak niya. Doon kasi nagtatrabaho ang 2 niyang anak na lalaki na pawang magaganda ang mga trabaho. Nagkayayaan kaming magkakapatid na sumama sa mga pinsan namin para maki-birthday. Sa simbahan, Our Lady of Fatima Chaplaincy, Sunday mass, bigla akong nagulat. Nakapagtataka […]Mga Walang Hiyang Bilanggo

By • Feb 11th, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Walang hiyang criminal, mamatay ka na sana, mabulok ka na sa bilangguan! Ito ang ilang mga pagpapahayag ng himutok, galit, pait sa buhay ng ilang mga tao laban sa mga nakapatay, nanggahasa, nagdroga, nagtulak, nandaya, atbp…. Sa aking paglilingkod sa mga inmates ng ilang panahon, sila’y aking nakausap, nakahalubilo at nakita ang relasyon sa kapwa […]Ang Pagbabalik-loob ni San Pablo (Mk 16:15-18) Enero 25, 2008

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Ang mga pangyayari sa daan patungo sa Damascus ang simula ng buhay ni San Pablo. Ang pagbabalik loob niyang ito ay matibay na palatandaan ng mga dakilang gawa ng Diyos. Ang anumang bagay na maaaring imposible sa ating paningin ay bagay na posible naman sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili: Naging bukas ba tayo […]Kapistahan ng Santo Niño (Mk 10:13-16) Enero 18, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Sa kultura sa panahon ng ating Panginoon ang mga bata ay itinuturing na mababang uri sa kadahilanang sila at mahihina, ngunit sa pagtingin ni Hesus ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ang siyang makapapasok sa kaharian ng langit. Tanungin natin ang ating sarili: nasaan na ang katangian nating tulad ng sa bata? […]Pagbibinyag kay Hesus (Mk 1:7-12) Enero 11, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Nang binyagan si Hesus sa ilog Jordan , ang Espiritu Santo ay bumaba tulad ng isang kalapati at isang tinig mula sa Ama ang nagsabi, “Ito ang pinakamamahal kong Anak na labis kong kinalulugdan.” Ang Tatlong Persona ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa sa araw nang binyagan si Hesus. Madalas kong karanasan· na wala ang mga […]Epipanya (Mt 2:1-12) Enero 4, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Nang isilang si Hesus sa Betlehein, napakita ang isang maningning na tala at ito ang naging paraan upang matunton ng mga pantas ang kinaroroonan ng batang si Jesus. Maraming tao ang naliligaw sa kasalukuyan, hindi matunton ang daan patungo sa kaligtasan at sa magandang kinabukasan. Tanungin natin ang ating mga sarili: anong mga palatandaan ba […]MABIYAYA ANG TAONG 2009 PARA SA ATING DIYOSESIS

By • Feb 11th, 2009 • Category: Pulso ng Pastol

Sa taong ito 2009 ay ilang malalaking pagdiriwang ang magaganap sa ating Diyosesis. Pinakatampok dito ay ang ika-400 Taon ng Ebanghelisasyon sa mga Parokya ng Banal na Krus sa Sta. Cruz at sa Parokya ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birhen sa Gasan. Kapwa unang tinuruan ng tungkol sa pananampalatayang Katoliko ang dalawang bayang […]Pulso ng Pastol December 2008

By • Feb 11th, 2009 • Category: Pulso ng Pastol

Tweet This PostANG “HOUSE BILL 5043” o Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008

By • Feb 11th, 2009 • Category: Pulso ng Pastol

Pinakamalaking isyu sa ating bansa at sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas ngayong magtatapos ang 2008 ay ang House Bill 5043 o ang Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008. Isinusulong ito ng mga Kongresista para maisabatas at maipatupad sa buong bansa. Ano ba ang mga nakapaloob sa HOUSE BILL 5043 at bakit […]