Yes or No

Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging relihiyoso at madasalin. Lahat ng ating gusto at kailangan ipinagdarasal nating maibigay ng Diyos, pero paano kung hindi niya kayang maibigay lahat? Sa isang tula na nabasa ko sa internet “When God say No” naisip ko tuloy sa dami nating hinihingi sa Diyos naiibigay kaya niya lahat? Napagbibigyan […]

TAGA LONDON AKO

I was ambitious. I never dream to become a teacher ……but ……..I became a teacher…. And I am very grateful, I became a teacher. Noong fourth year high school ako, whenever my classmates were talking of what course we would take up after graduation, their choices were to take up nursing, engineering, law, medicine, architecture […]

Baston

Maraming bagay, pangyayari, lugar at tao sa paligid, ang ginagamit ng Diyos upang malaman natin ang mga mahahalagang katotohanan na dapat nating malaman. Subalit madalas ang mga ito’y hindi napapansin. Kung minsa’y pinagwawalang bahala, at isinasantabi sa sulok ng ating pagiging walang pakialam. Often times we have all the opportunity to learn, but we seldom […]

Sa isang Paglalakbay

How fast time flies. As if only yesterday when I encountered an unsual experience. That peculiar incident lingers always in my memory. My eldest son called me up. “Mama mag –prepare na kayo . Nag-e-mail na ako ng ticket nyo. Tingnan nyo na sa computer at i-print nyo na.” I was surprised. I didn’t expect […]

Anong Meron?

Ang pasko ay sumapit tayong lahat ay magsi-awit. Ito ang paanyaya ng isang awiting pamasko; ang lahat ay magsi-awit. Ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangang umawit ang lahat? Anong kasiyahan ang dulot ng pasko para sa atin? Gaano nga ba kasaya ang mga tao tuwing sumasapit ang pasko? Ang lahat nga kaya’y nagagawang […]