PAGIGING KATIWALA: KONKRETONG PANANAMPALATAYA SA GAWA

Ang pagiging katiwala ay isang konsepto mula sa Banal na Kasulatan na bumubuo ng kristiyanong paniniwala o pananampalataya, na bawat-isa sa atin ay biniyayaan o pinagpala ng Diyos ng mga natatanging talino, kakayanan, kayamanan at mga pagkakataon. Tayo rin mismo ay tinatawag na linangin at paunlarin ang mga biyayang ito para sa kabutihan nating lahat […]

INSTRUMENTO SA MALALIM NA PAG-UNAWA NG NILALAMAN NG ATING PANANAMPALATAYA

“Ang muling pagtuklas ng nilalaman ng pananampalataya na ipinahahayag, ipinagdiriwang, at isinasabuhay, at ang pagnilayan ang mga gawain ng pananampalataya, ay gampanin ng bawat mananampalatayang kristiyano na dapat angkinin sa kanyang sarili, lalo na sa panahon ng Taon ng Pananampalataya” (PF#9). Hangad ng ating Banal na Ama Benedicto XVI na ibanghay sa atin ang tahakin […]

Linggo ni San Juan Maria Vianney, Samahan ni San Juan Maria Vianney, Tilamsik Diwa ni San Juan Maria Vianney tungkol sa mga Pari

Sa natatanging pagdiriwang ng Linggo ni San Juan Maria Vianney tuwing Agosto ating inaalaala ang lahat ng Paring Katoliko sa buong daigdig, lalo na ang mga Paring naglilingkod sa mga parokya ng ating lokal na simbahan o diyosesis. Si San Juan Maria Vianney ay isang paring uliran sa kabanalang nasasalamin sa kanyang malalim na pananalangin, […]

Magkapuso

Dakila ang awa’t pagmamahal ng Diyos Na sinasagisag ng Puso ni Hesus Nag-aalab pa rin kahit binusabos Ng sala ng tao nitong sansinukob. Sadyang tayong lahat di mabuting anak Gayunman, ang Diyos laging may patawad Handa palagian tayo’y itataas Madapa man tayo’t, sa sala’y bumagsak. Bumukal na dugo at tubig na mahal Sa puso ni […]

ANG PASKWA NG PANGINOONG HESUKRISTO

Ang Paskwa ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang pagtawid mula paghihirap at kamatayan tungo sa Kanyang Maluwalhating Muling Pagkabuhay. Taon-taon ipinagdiriwang natin ito bilang Kanyang Simbahan Kung ating pagninilayan ang Paskwa ng ating Panginoong Hesukristo, dapat rin nating tingnan ang ating sariling buhay at makita ang ating paskwa. Makikita natin na tayo ay patuloy […]