Archives for the ‘Liturhiya’ Category

Denying Communion to Someone

By • Nov 20th, 2015 • Category: Liturhiya

Q: What is a priest (or for that fact, a deacon or extraordinary minister of Holy Communion) supposed to do in such an instant when it is common knowledge that someone presenting themselves to receive the Body of Christ is not in a state of grace? Can a person who is in an active homosexual […]GABAY SA PAGHUHUBOG AT PAGHAHANDA SA GAWAIN NG MGA AKOLITO

By • Aug 30th, 2014 • Category: Liturhiya

Ang ministeryo o paglilingkod ng isang akolito ay nakatuon sa hapag ng katawan at dugo ng Panginoon. Dahil dito siya ay maaaring tawaging lingkod sa hapag ng katawan at dugo ng Panginoon. Gayundin naman ang kanyang paghuhubog ay dapat naaayon sa natura ng kayang gawain sa apat na sulok ng dambana. Pangkalahatang Paghahanda Una sa […]Gabay ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

By • Jun 30th, 2014 • Category: Liturhiya

Ang Paghahanda sa mga Tagapaglingkod ay isang kinakailangang proseso upang maging higit silang epektibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Banal na Pagdiriwang. Katulad ng mga pangkaraniwang lingkod sa bahay o opisina na tinuturuan muna ng mga gawain at ipinakikilala ang amo o boss, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya […]PAGHUHUBOG AT PAGHAHANDA SA GAWAIN NG SAKRISTAN

By • Oct 17th, 2012 • Category: Liturhiya

Ang mga sakristan ay kabilang din sa mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya at sa iba pang pagdiriwang na katulad nito. Kaya nga, tulad ng mga lingkod na tinalakay sa mga naunang isyu, kailangan ding bigyan ng angkop na paghuhubog ang mga sakristan upang higit nilang maunawaan ang mahalagang tungkuling kanilang […]Paghuhubog at Paghahanda sa Gawain ng Kantor (Choir)

By • Jul 3rd, 2012 • Category: Liturhiya

Ang awit ay mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayag din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw ng Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakakatulong […]Gabay sa Paghuhubog at Paghahanda sa Gawain ng Lektor

By • May 21st, 2012 • Category: Liturhiya

Ang ministeryo o paglilingkod ng isang lektor ay umiikot sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa loob ng Banal na Misa at sa iba pang pagdiriwang na kung saan ay may mahalagang bahagi ang Salita ng Diyos. Dahil dito ang lektor ay maaaring tawaging lingkod sa hapag ng Salita ng Diyos. Tulad ng akolito at […]Pasyon sa Modernong Panahon

By • May 15th, 2012 • Category: Liturhiya

Maliit pa akong bata ay kinamulatan ko na ang PASYON sa tuwing sumasapit ang Panahon ng Kuwaresma. Hindi ko noon nauunawaan ang tunay na kahalagahan at kahulugan nito sa buhay ng ating pananampalataya. Ayon sa aking pagkakaunawa, ito ay tradisyon ng aking lolo at lola na pangkaraniwang ginagawa bago sumapit ang mga Mahal na Araw […]GABAY ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

By • Nov 29th, 2011 • Category: Liturhiya

Tayong lahat ay mga Lingkod ng Panginoon. Ito ay isang pangunahing katotohanan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo na naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay naaayon sa buhay na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung lilimiin at pagninilayan ang bagay na ito, makikita […]Ang Musika at ang Liturhiya

By • Oct 12th, 2010 • Category: Liturhiya

Ang MUSIKA ay may mahalagang bahagi sa buhay ng isang tao, sapagkat sinasalamin nito sa bawat titik at tunog kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Ito ay isang malayang pagpapahayag ng kanyang damdamin at saloobin, kung siya ay nalulungkot o kung siya man ay masaya. Sinasalamin rin nito ang ukol sa pag-ibig, pag-asa at […]Paghuhubog at paghahanda sa Gawain ng Kantor

By • Jul 23rd, 2009 • Category: Liturhiya

Ang awit sa mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayg din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw sa Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakatutulong […]